Verantwoord voluntourism

Worldmapping werkt met jonge mensen, hier én daar. Dat is een verantwoordelijkheid die wij bijzonder serieus nemen. Waaruit blijkt dat?

 

Internationale richtlijnen ten aanzien van ‘voluntourism’ (vrijwilligerswerk en toerisme)

Worldmapping volgt ontwikkelingen in de sector, bezoekt regelmatig conferenties en gaat in gesprek met experts in het onderwijs en organisaties op het gebied van ontwikkelingssamenwerking.

Elke reis en elk bezoek wordt zorgvuldig samen met de betrokken projecten voorbereid, doorgesproken en geëvalueerd. Hun voorschriften ten aanzien van bijvoorbeeld het maken van foto’s, het hebben van lichamelijk contact, respecteren van privacy en het besteden van donaties zijn leidend in de wijze waarop Worldmapping werkt.

Daarnaast hanteert een aantal projecten eigen, aanvullende richtlijnen, zoals bijvoorbeeld de Child Protection Policy in Cambodja.

De werkwijze van Worldmapping sluit aan op de richtlijnen van onder meer Better Care Network.

 

Zorgvuldig gekozen bestemmingen

Aan uitbreiding naar een nieuw land met een nieuwe partner, gaat een grondig onderzoek vooraf. Iedere bestemming wordt uitvoerig beoordeeld op veiligheid, kansen en risico’s. Wat kunnen we daar betekenen en hoe kunnen we dat verantwoord realiseren? Daarbij gaan we niet over een nacht ijs, zo’n traject neemt doorgaans ruim een jaar in beslag. Nemen we een bestemming op in ons aanbod, dan blijven onze contactpersonen ter plaatse de situatie continu monitoren. Periodiek en per reis controleren we samen of een bestemming nog steeds voldoet aan onze strenge eisen.

 

Worldmapping has contributed to our partners, the projects. In a short period a lot of activities have been done which benefit the community.

We are imparting a spirit in which people help each other. The Malawian youngsters learn different skills like self esteem, resilience, so that they learn to do things on their own. They develop a spirit in which they learn: yes I can change something!zegt onze partner Joy Mwandama in Malawi

Eerlijke samenwerkingen

Ook aan een samenwerking met een nieuw project gaat een heel proces vooraf, waarin we uitgebreid met elkaar verkennen wat we elkaar kunnen bieden. We kiezen er daarbij bewust voor om niet te werken met exclusieve contracten. Wij vinden namelijk dat het onze gezamenlijke verantwoordelijkheid is om onze samenwerking zo waardevol te maken, dat we er iedere reis weer opnieuw voor kiezen om met elkaar in zee te gaan.

Voorafgaand aan iedere expeditie gaan we in gesprek met onze projecten. Waar is op dat moment behoefte aan? Kan een groep Worldmappers daar in voorzien? Zo ja, hoe kunnen we dat samen organiseren? Daarbij zoeken we een altijd weloverwogen balans tussen wensen/mogelijkheden van de projecten en wensen/mogelijkheden van onze reizigers. In samenspraak met onze lokale aanspreekpunten, ondersteund door onze Nederlandse contact persoon ter plaatse, kijken we samen naar wat wel en niet kan. We vermijden activiteiten die een negatieve impact kunnen hebben, zoals primaire zorg voor kinderen, werkzaamheden waar specifieke kennis en kunde voor nodig zijn, of die ten koste gaan van lokale werkgelegenheid. Achteraf evalueren we hoe een en ander is verlopen en of/hoe we het een volgende keer nog beter kunnen doen.

Alleen op deze manier kunnen we er steeds opnieuw voor zorgen dat de projecten en onze reizigers baat hebben bij onze expedities.

 

The community benefits a lot. Activities we do with them help to boost the self esteem of our children, like the debates, football, the Dutch games and songs.The interaction with the community members, especially the children, help them to develop a new approach to different ways of life and this in the end fosters development in our community.zegt onze partner Caphas Mugabi, oprichter van het project Pelido in Uganda

Continuïteit

In iedere regio waar we werken, is een Nederlandse contactpersoon aanwezig die het aanspreekpunt is voor onze partners en projecten ter plaatse. Samen bewaken zij de continuïteit van ons werk. Zo waarborgen we dat de projecten zelf eigenaar zijn van wat ze met onze Worldmappers opbouwen. Dat alleen activiteiten worden ondernomen die zinvol zijn, die gedragen worden door de lokale bevolking en die doorgang blijven vinden, ook als er een tijdje geen Worldmappers op bezoek komen.

 

Degelijke voorbereiding en begeleiding

We onderwerpen onze expeditieleiders aan een strenge selectie, waarbij we onder meer kijken naar ervaring op het gebied van reizen en jongeren. Van iedere begeleider vragen we een Verklaring Omtrent het Gedrag op bij het ministerie van Veiligheid en Justitie. Daarnaast verzorgen we een gedegen training, waarin onderwerpen aan de orde komen die variëren van ehbo op verre bestemmingen tot interculturele samenwerking met respect voor normen en waarden van beide kanten.

Uiteraard bereiden we ook de Worldmappers zelf voor op hun expeditie. We trekken twee dagen uit om met de hele groep actief stil te staan bij de geschiedenis van hun bestemmingen, praktische zaken zoals meeneemlijsten, verzekeringen en vaccinaties. Tijdens deze bijeenkomsten is er eveneens aandacht voor realistische verwachtingen, gepaste kledingvoorschriften, do’s & don’ts bij projecten en regels ten aanzien van gedrag.

 

It was a great chance for our kids to interact with foreigners their own age. Lovely to see and hear the students of all ages laughing and enjoying themselves as life is not easy for them. These types of visits go a long way to reducing racism and building tolerance and understanding between different cultures. The young people of the world will grow up appreciating that their way of life is not the only way.zegt onze partner Janine Judd van het project Kep Gardens in Cambodja

Lokale betrokkenheid en werkgelegenheid

Ter plaatse werken we zoveel mogelijk samen met lokale accommodatie, chauffeurs en begeleiders. Op die manier bieden we aan hen een opleiding in het werken met internationale toeristen, stimuleren we de lokale economie en verschaffen we werkgelegenheid. Bovendien zijn zij van onschatbare waarde bij het uitleggen van verschillen in taal, gewoontes en gebruiken.

 

Evaluaties

We evalueren iedere expeditie met onze jongeren, hun ouders, school, expeditieleiders én onze lokale partners en projecten. Zien we ruimte voor verbetering, dan koppelen we dat aan elkaar terug. Want we streven er naar de beste organisatie te zijn en te blijven, voor álle betrokkenen.

 

Junior werkte voorheen als tourguide in Zuid-Afrika, maar door een ongeluk is hij blind geworden aan één oog en loopt hij slecht. Deze handicap maakt het voor hem erg lastig om een baan te vinden.
Worldmapping staat voor duurzaam toerisme, daarom is Junior onze lokale expeditieleider. Hij zorgt dat de reis op rolletjes loopt en beantwoordt alle vragen van onze Worldmappers over zijn land en cultuur.
Junior is razend enthousiast en geniet van zijn werk met volle teugen – en een knipoog. “Though I can’t see properly with my left eye, the vision of my future is now very clear”! Dat is de kracht van Worldmapping.zegt Worldmapping
Deel met je vrienden